Przewlekle chorzy

Pacjenci z chorobami przewlekłymi to grupa, która jest szczególnie narażona na poważne skutki wynikające z różnych problemów żywieniowych. W związku z faktem, że schorzenia przewlekłe maja charakter ciągły i są chroniczne, Ci pacjenci powinni w szczególny sposób dbać o właściwą dietę wspomaganą produktami żywienia medycznego. U pacjentów chorujących przewlekle, może dochodzić do wielu zaburzeń na tle żywieniowym.

Bez apetytu

U pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami przewlekłymi (m.in. chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona, mukowiscydozą, depresją, chorobami zapalnymi jelit czy stwardnieniem rozsianym), bardzo często pojawia się problem braku apetytu, spowodowany na przykład depresją, trwałym unieruchomieniem lub ogólnie złym samopoczuciem.

Biegunki i zaparcia

W przewlekłych stanach chorobowych występują zaburzenia pracy przewodu pokarmowego – biegunki i zaparcia. Jedne i drugie obniżają  komfort życia i wpływają negatywnie na samopoczucie pacjenta. Biegunki mogą prowadzić do odwodnienia organizmu. Często niechęć do jedzenia oraz brak apetytu związane są bezpośrednio z obawami co do pogłębienia i zaostrzenia problemów.

Nudności, zaburzenia funkcji smaku, wymioty

Stosowane procedury medyczne i środki farmakologiczne mogą być przyczyną nudności i wymiotów. Czasami efekt ten potęgują zaburzenia w odczuwaniu smaku oraz podrażnienia błony śluzowej przewodu pokarmowego. Skutkiem jest brak apetytu oraz faktyczne zmniejszenie ilości spożywanych posiłków.

Ograniczona sprawność ruchowa

Często ograniczenia fizyczne u pacjentów z chorobami przewlekłymi, nie pozwalają im samodzielnie zarówno na przygotowanie posiłku jak i jego spożycie.

Problemy z przełykaniem

Wiele schorzeń o podłożu neurologiczny takie jak: udar mózgu, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane, a także nowotwory w obrębie głowy i szyi mogą prowadzić do zaburzeń połykania. Trudności w połykaniu mogą stać się przyczyna rozwinięcia zachłystowego zapalenia płuc oraz mocno ograniczyć możliwość spożywania posiłków. W konsekwencji może dojść do powstania ryzyka niedożywienia z powodu niewystarczającej podaży składników odżywczych.

Konsekwencje problemów z odżywianiem

Opisane powyżej zagadnienia, ostatecznie mogą doprowadzić do niedostatecznej podaży energii i składników odżywczych. Zwiększone podczas choroby potrzeby energetyczne pacjenta często nie zostają zaspokojone, czego bezpośrednim skutkiem jest utrata masy ciała, osłabienie i pogorszenie ogólnego stanu pacjenta. Niedostateczna ilość składników budulcowych nie pozwala na regenerację tkanek oraz powoduje utratę masy mięśniowej i zmniejszenie siły.

Z kolei osłabione mięśnie oddechowe utrudniają pacjentom samodzielne poruszanie, co z kolei przekłada się na wydłużenie procesu rehabilitacji.

Nutricomp®-nabieraj sił ze smakiem!

Wprowadzenie do procesu żywienia preparatów Nutricomp®, pozwoli uniknąć problemów opisanych powyżej, a pacjent przedzie pomyślnie proces rekonwalescencji i szybko wróci do zdrowia. Dzięki specjalnej formule, idealnie zbilansowanym składnikom, Nutricomp® zaspokoi wszystkie deficyty niezbędnego budulca i energii.